Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obszar terytorialny Nadleśnictwa jest podzielony na dwa obręby leśne. Obręb Podłoziny obejmuje północną i zachodnią część Nadleśnictwa, natomiast obręb Konstantynowo część południową i wschodnią. Na terenie obrębu Podłoziny przeważają siedliska lasowe z głównym udziałem  dębu, brzozy, olszy i jesionu. W lasach obrębu Konstantynowo dominuje sosna. 

Udział siedlisk leśnych

 • 47 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 48 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5 proc. – olsy i lasy łęgowe, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

 • 68 proc. – sosna
 • 15 proc. – dąb, jesion
 • 7 proc. – brzoza
 • 5 proc. – olsza
 • 5 proc. – pozostałe

 
Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12 proc. – I klasa
 • 13 proc. – II klasa
 • 24 proc. – III klasa
 • 19 proc. – IV klasa
 • 16 proc. – V klasa
 • 15 proc. – VI klasa i starsze

Układ klas wieku w Nadleśnictwie Konstantynowo jest nierównomierny. Widoczny jest mniejszy udział młodszych klas wieku, I i II klasy. Największy udział zarówno mają drzewostany w III klasie wieku.