Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

Specyficzną formą ochrony przyrody są Obszary Natura 2000. Takie obszary istnieją we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej tworząc Europejską Sieć Ekologiczną. Celem powołania tej formy ochrony jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest w posiadaniu dwóch certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej: PEFC i FSC.