O nadleśnictwie

W ramach środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, udało się w Nadleśnictwie Konstantynowo sfinansować montaż specjalnych tablic kierunkowych na ścieżce edukacyjnej "Bórówkowy Szlak" dzięki którym odwiedzający ma rozszerzoną możliwość korzystania z treści edukacyjnej.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest w posiadaniu dwóch certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej: PEFC i FSC.