Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Konstantynowo
Nadleśnictwo Konstantynowo
618137791, 618137907
618132238

Konstantynowo 1 62-053 Konstantynowo
NIP: 777-00-05-592
BZ WBK S.A.I/O Poznań 29 1090 1463 0000 0000 4601 4757

Nadleśniczy
Wojciech Grześkowiak
618137791
Zastępca nadleśniczego
Włodzimierz Poliński
618137791
Główny księgowy
Witold Oberenkowski
618137791
Inżynier nadzoru
Maciej Włodarczak
618137791

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Skrzeczyńska
Specjalista SL ds. Nasiennictwa, hodowli i ochrony lasu
Tel.: 61-813-77-91 wew.36
Mateusz Mendera
Specjalista SL ds. informatyki, ewidencji gruntów i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 61-813-77-91 wew.36
Łukasz Poczekaj
St. specjalista SL ds. Obrotu Drewnem
Tel.: 61-813-77-91 wew.37
Karol Borowski
Instruktor techniczny (obrót drewnem)
Tel.: 575 242 929
Mateusz Giełda-Pinas
St. specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Edukacji Przyrodniczej
Tel.: 61-813-77-91 wew.39
Mariusz Motycki
St. specjalista SL ds. Ochrony ppoż, BHP, Łowiectwa, Zamówień Publicznych i Lasów niepaństwowych
Tel.: 61-813-77-91 wew.45
Mariusz Rutkowski
St. specjalista SL ds. Gospodarki Gruntowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.52
Katarzyna Maćkowiak (zastępstwo Weronika Pawlak)
Specjalista SL ds. Ochrony Przyrody, Turystyki i Edukacji Przyrodniczej
Tel.: 61-813-77-91 wew.51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Bogucki
Sekretarz SL
Tel.: 61-813-77-91 wew.47
Magdalena Kunze
St. specjalista ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Lokalowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.48
Zenon Jasiczak
St. specjalista ds. Administracji, Transportu i Gospodarki Magazynowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.49

Dział Finansowo-Księgowy

Irena Szerner
St. księgowa - Obsługa Kasowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.34
Michał Siwczak
Księgowy
Tel.: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Walkowiak
Księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Norek
Księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.41
Julita Pietruszewska
St. księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.44

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Falbierski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 61-813-77-91 wew.42
Dariusz Mikołajczak
Strażnik Leśny
Tel.: 61-813-77-91 wew.42