Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Konstantynowo
Nadleśnictwo Konstantynowo
618137791, 618137907
618132238

Konstantynowo 1 62-053 Konstantynowo
NIP: 777-00-05-592


PKOBP S.A. 82 1020 4027 0000 1702 1507 9686 

BOŚ  59 1540 1056 2105 9137 1508 0002

Nadleśniczy
Wojciech Grześkowiak
618137791
Zastępca nadleśniczego
Maciej Włodarczak
618137791
Główny księgowy
Witold Oberenkowski
618137791
Inżynier nadzoru
Łukasz Poczekaj
618137791

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Skrzeczyńska
Specjalista SL ds. Nasiennictwa, hodowli i ochrony lasu
Phone number: 61-813-77-91 wew.36
Mateusz Mendera
Specjalista SL ds. Informatyki, ewidencji gruntów i Leśnej Mapy Numerycznej
Phone number: 61-813-77-91 wew.36
Karol Borowski
Specjalista SL ds. Obrotu Drewnem
Phone number: 61-813-77-91 wew.37
Mateusz Giełda-Pinas
St. specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Edukacji Przyrodniczej
Phone number: 61-813-77-91 wew.39
Mariusz Motycki
St. specjalista SL ds. Ochrony ppoż, BHP, Łowiectwa, Zamówień Publicznych i Lasów niepaństwowych
Phone number: 61-813-77-91 wew.45
Mariusz Rutkowski
St. specjalista SL ds. Gospodarki Gruntowej
Phone number: 61-813-77-91 wew.52
Katarzyna Maćkowiak
Specjalista SL ds. Ochrony Przyrody, Turystyki i Edukacji Przyrodniczej
Phone number: 61-813-77-91 wew.51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Bogucki
Sekretarz SL
Phone number: 61-813-77-91 wew.47
Magdalena Kunze
St. specjalista ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Lokalowej
Phone number: 61-813-77-91 wew.48
Zenon Jasiczak
St. specjalista ds. Administracji, Transportu i Gospodarki Magazynowej
Phone number: 61-813-77-91 wew.49

Dział Finansowo-Księgowy

Irena Szerner
St. księgowa
Phone number: 61-813-77-91 wew.34
Michał Siwczak
Specjalista ds. obrotu materiałowego - Obsługa Kasowa
Phone number: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Walkowiak
Księgowa
Phone number: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Norek
Księgowa
Phone number: 61-813-77-91 wew.44

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Falbierski
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 61-813-77-91 wew.42
Dariusz Mikołajczak
Strażnik Leśny
Phone number: 61-813-77-91 wew.42

Stanowisko ds. kadr - sekretariat

Wanda Nowacka
Phone number: 61-813-77-91