Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu na usługi leśne na 2020 rok

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że zostało ogłoszone postępowanie na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2020.


Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się na stronie BIP Nadleśnictwa Konstantynowo.
 
Termin składania ofert zgodnie z ogłoszeniem upływa w dniu 27-11-2019 r. o godzinie 8:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27-11-2019 r. o godzinie 9:00

Informujemy równocześnie, że zgodnie z informacją zawartą w SIWZ  przewidujemy zebranie oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ i załączników.

Zebranie odbędzie się w dniu 07 -11-2019 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo.