Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszaru Natura 2000 Będlewo-Bieczyny PLH300039.

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Nadleśnictwo Konstantynowo poniżej przekazuje informację o odbywających się warsztatach lokalnych organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu:
 
„Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszaru Natura 2000 Będlewo-Bieczyny PLH300039, które odbędą się 29 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w sali Nadleśnictwa Konstantynowo, pod adresem Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.
 Ich celem jest zaprezentowanie podstaw prawnych i teoretycznych opracowywania pzo 
oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki obszarów i przedmiotów ochrony. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny. 
 
Ramowy program warsztatów lokalnych: 
powitanie i przedstawienie celu spotkania
prezentacja nt. projektów planów zadań ochronnych (podstawy teoretyczne)
przerwa kawowa
prezentacja dot. obszaru Natura 2000 oraz przedmiotów ochrony
podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania
 
Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.”